Rachunki bankowe | Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

Rachunki bankowe

Nowe rachunki bankowe obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

 1. Rachunek podstawowy o numerze: 54 1090 1056 0000 0001 4916 5867 (Santander Bank)
  Rachunek służy do wnoszenia opłat z tytułu wydawanych decyzji administracyjnych za:
  • zajęcie pasa drogowego – roboty
  • zajęcie pasa drogowego – umieszczenie
  • zajęcie pasa drogowego – handel
  • dane do przelewu:
   • Zarząd Dróg Powiatowych
   • ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 2. Rachunek należytego zabezpieczenia robót oraz wadiów: 43 1090 1056 0000 0001 4916 5871 (Santander Bank)
  • dane do przelewu:
   • Zarząd Dróg Powiatowych
   • ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 3. Rachunek do opłaty skarbowej: 51 1090 1056 0000 0001 4916 5048 (Santander Bank)
  Rachunek służy do wnoszenia opłaty skarbowej:
  • za pełnomocnictwo – 17 zł
  • za wydanie zezwoleń na czasowy przejazd pojazdów ciężarowych – 82 zł
  • za wydanie zezwoleń na lokalizację zjazdu publicznego – 82 zł
  • dane do przelewu:
   • Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
   • ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki